Select Page

Načrt za zdravo šolo in prostovoljstvo za leto 2019/20

Načrt dela Zdrava šola

Rdeča nit Slovenske mreže zdravih šol za šolsko leto 2019/20 je Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu ter Kako šola pristopi pri preprečevanju zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi.

Tudi v tem šolskem letu si bomo prizadevali za promocijo Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025: Zdrava prehrana, več gibanja v šoli in duševno zdravje.

V okviru Zdrave šole bomo izvedli zdrav zajtrk za vse dijake prvih letnikov. Z mentorstvom dijakom in izvedbo delavnic bomo sodelovali na Zasavju za zdravje in na naravoslovnih dnevih osnovnih šol. Pripravili bomo delavnice in predavanja za potrebe lokalne skupnosti (Društvo invalidov, Društvo diabetikov, Rdeči križ …). V okviru prostovoljsta bomo dijakom ponudili možnost medvrstniške pomoči. Pripravili in izvedli bomo različna tekmovanja iz zdravstvene nege (sladkorna bolezen, zdrav dih za navdih, zdravstvena nega in prva pomoč). Nekatere pomembne dneve bomo obeležili s plakati, druge na spletni strani šole. Izvajali bomo minuto za zdravje. Še naprej bomo sodelovali z zdravstvenim domom na področju osveščanja in preventive: na razrednih urah bo diplomirana medicinska sestra izvedla delavnice na temo Zdrava prehrana in motnje hranjenja pri mladostnikih ter Rakava obolenja, njihovo, preprečevanje in zgodnje odkrivanje. Sodelovali bomo tudi z varstveno delovnim centrom v projektu Europa Donna in vrtcem pri projektu Šport in špas.

V okviru letošnje rdeče niti želimo dijake vzpodbuditi, da kritično pristopijo in oblikujejo predloge za preventivno dejavnost in ozaveščanje na področju kajenja in uživanja energijskih pijač.

Dijake želimo ozavestiti tako o koristih uporabe mobitela za namene vzgoje in izobraževanja kot o škodi, ki jo povzroča nenehno spremljanje družabnih omrežij, igranje iger …

 

Marija Urbančič Suhadolnik

Dostopnost