Select Page

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

URADNE URE

Živa Pirnar – svetovalna delavka

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

8:50 – 10:25

8:50 – 10:25

8:50 – 10:25

8:50 – 10:25

8:50 – 10:25

Karmen Tofolini – svetovalna delavka

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

10:30 – 11:30

9:00 – 10:00

9:00 – 11:30

9:00 – 9:30, 11:00 – 12:00