Select Page

Načrt dejavnosti Zdrave šole za leto 2014

Načrtovanje dela Zdrave šole za šolsko leto 2014/15

Na sestanku tima Zdrave šole smo sprejeli načrtovanje dela Zdrave šole v novem šolskem letu za obdobje od septembra do junija. Nekatere dejavnosti bomo nadaljevali in dopolnili:

 • Zdravje za Zasavje, ki bo letos potekalo v Zagorju in Trbovljah.
 • Preventiva na področju drog.
 • Zdrav zajtrk za dijake prvih letnikov, ki bo izveden ob svetovnem dnevu hrane, 17. oktobra.
 • Obeleževanje pomembnih dni:
 • Dan srca, diabetesa,…
 • z okrožnicami: Dan duševnega zdravja,…
 • s plakati, s predavanji.
 • Prostovoljstvo.

Nove dejavnosti pa so:

 • Simbioza giba: medgeneracijsko druženje: namizni tenis, mladi mladim: dijaki starejše učijo športnih aktivnosti pri pouku športne vzgoje.
 • Tek upanja v organizaciji Done v VDC-ju.
 • Dogovor za sodelovanje s ŠENT- om ob Dnevu duševnega zdravja, 10. oktobra.
 •  Prikaz uporabe defibrilatorja gimnazijcem.
 • Delavnice o stresu.

 

Dostopnost