Select Page

Načrt dejavnosti Zdrave šole za leto 2013

Za obdobje od septembra do junija v šolskem letu 2013/14, načrtujemo naslednje dejavnosti:

1. Ponovno bomo izvedli anketo o vrednotah za prve letnike. Zdi se nam pomembno, da vemo, kakšne vrednote imajo naši dijaki, da jim poskušamo privzgojiti pozitivne vrednote.

2. Preventiva na področju drog: v sodobnem času je droga prisotna za vsakim vogalom. Dijakom skušamo prikazati posledice različnih drog na različne načine, tudi s srečanjem z ozdravljenim odvisnikom.

3. Simbioza je projekt, v katerega se bomo vključili že tretjič. Naši dijaki pomagajo starejšim pri računalniškem opismenjevanju.

4. Za dijake prvih letnikov bomo že tretjič organizirali zdrav zajtrk z namenom, da poudarimo pomen zajtrka, ki ga večina izpušča.

5. V okviru projektnega tedna bomo ponovno izvedli projekt Zdravje za Zasavje. Sodelujejo predvsem dijaki 4. letnika programa Zdravstvena nega. Na ploščadi pred muzejem bo postavljen model debelega črevesa, dijaki bodo predstavili presejalne metode, zdravo prehrano, merili krvni tlak, ……….

6. Izvedli bomo delavnice o AIDS-u, spregovorili o tej bolezni v Afriki, pojavlja pa se tudi pri nas.

7. Med šolskim letom bomo spregovorili o pomembnih dnevih: dan sladkornih bolnikov, duševnega zdravja,……….s plakati, okrožnicami in predavanji.

8. Medgeneracijski namizni tenis: tekmovanje v namiznem tenisu med dijaki in starejšimi.

9. Vnuki poučujejo svoje stare starše o zdravju. Delavnice bomo izvedli v okviru projektnega tedna, dijaki bodo povabili svoje stare starše, jih poučili o zdravem prehranjevanju v tretjem življenjskem obdobju, o boleznih in poškodbah in kako se jim izognejo.

10. Trgovanje z belim blagom.

11. Prostovoljstvo, ki poteka skozi celo šolsko leto. Naši dijaki obiskujejo vrtec in pomagajo vzgojiteljicam.

12. V projektnem tednu bodo dijaki tudi spoznali zdravilna zelišča, pripravo čajev, peciva in hrane z zelišči.

13. Doping v športu.

14. Ali vemo, kaj jemo?

Letošnja rdeča nit Zdrave šole je medgeneracijsko povezovanje. Menimo, da smo v načrtovanje dela vključili kar nekaj tem s tega področja. Namen Zdrave šole pa je tudi, da izboljšamo medsebojne odnose, vrednote, zdrav način življenja in tudi povezovanje z drugimi šolami, starši in zdravstvenimi zavodi, za kar si bomo prav tako prizadevali.

Vodja tima Zdrave šole: mag. Barbi Vidmar

Dostopnost