Select Page

Razredniki 2020/2021

Srednje strokovno izobraževanje

 Razrednik

1A STANA KOVAČ HACE
1B ZDENKA RESNIK
2A URBANČIČ SUHADOLNIK MARIJA
3A JOŽICA JELEN JURIČ
3B BERNARDA KRIČEJ
4A BARBKA KLUN
4B NATAŠA STRAŽIŠNIK

Nižje poklicno izobraževanje

 Razrednik

1E TJAŠA VOGEL
2E KARMEN PEVEC

Srednje poklicno izobraževanje

 

Razrednik

1C/1D KARMEN TOFOLINI
2C TATJANA ZUPANC
2D ANDREJ NAGLAV
3C/3D MOJCA OMAHNE

Poklicno tehniško izobraževanje

 

Razrednik

4C/4D MARUŠA KOLAR
5C/5D SUZANA VOZEL