Select Page

Razredniki 2019/2020

 

Srednje strokovno izobraževanje

 Razrednik

1A MARIJA URBANČIČ SUHADOLNIK
1B ANITA MAZIJ
2A JOŽICA JELEN JURIČ
2B BERNARDA KRIČEJ
3A BARBKA KLUN
3B NATAŠA STRAŽIŠNIK
4A STANA KOVAČ HACE

Nižje poklicno izobraževanje

 Razrednik

1E KARMEN PEVEC
2E TJAŠA VOGEL

Srednje poklicno izobraževanje

 

Razrednik

1C TATJANA ZUPANC
1D ANDREJ NAGLAV
2C/2D MOJCA OMAHNE
3C KARMEN TOFOLINI
3D MARUŠA KOLAR

Poklicno tehniško izobraževanje

 

Razrednik

4C/4D SUZANA VOZEL
5C/5D VANDA MACERL